Pri osebnih težavah
Individualna terapija je namenjena posameznikom,
  • ki želijo ponovno najti stik s seboj,
  • izboljšati samopodobo in povečati samozavest (premagati notranji nemir, napetost, občutke žalosti, obupa, razdražljivosti, občutke manjvrednosti) in
  • spoznati prave vzroke svojih težav, da bi živeli kakovostnejše v odnosih in tudi
  • uresničili osebne cilje (zaključili študij, zaživeli samostojno življenje, ponovno stopili v zvezo, …)