Avtorski strokovni članki

VLOGA IN POMEN PODPORE STARŠEV  V VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEM PROCESU GLASBENE ŠOLE

Prispevek objavljen v: Glasbena šola Ljubljana Moste Polje: Čez most do glasbenih poljan ; zbornik ob 70-letnici Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje; 2019; COBISS.SI-ID 300311040; stran 84-94