Avtorski strokovni članki

Vloga in pomen podpore staršev v vzgojno-izobraževalnem procesu glasbene šole

Prispevek objavljen:

Glasbena šola Ljubljana Moste Polje

Čez most do glasbenih poljan; zbornik ob 70-letnici Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje; 2019

COBISS.SI-ID 300311040; stran 84-94