Avtorski strokovni članki

Na čustva osredotočena terapija: proces sprememb na poti ustvarjanja varne povezanosti med parterjema

Prispevek objavljen:

Kairos: slovenska revija za psihoterapijo; ISSN 1854-9373. Letn 14. št. 3/4 (2020), str 207-229

COBISS.SI-ID – 52365059

Vloga in pomen podpore staršev v vzgojno-izobraževalnem procesu glasbene šole

Prispevek objavljen:

Glasbena šola Ljubljana Moste Polje

Čez most do glasbenih poljan; zbornik ob 70-letnici Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje; 2019

COBISS.SI-ID 300311040; stran 84-94