UČNA TERAPIJA

predstavlja tretji steber psihoterapevtskega izobraževanja in je namenjena študentom psihoterapije, ki se vključijo v proces lastne izkušnje terapevtskega procesa. Terapevtski odnos med učnim terapevtom in klientom slednjemu omogoča ozaveščanje lastne psihične dinamike in njeno vlogo v medosebnih odnosih. Pripomogel naj bi tudi k zorenju študenta/klienta do takšne mere, da lahko postane dovolj dober terapevt v strokovnem in etičnem smislu.

Učna terapija predstavlja študentu kot klientu priložnost izkusiti na svoji koži določene tehnike, »orodja«, ki jih bo v vlogi terapevta kasneje uporabljal pri delu s svojimi klienti. Učna terapija skozi celoten proces psihoterapevtskega izobraževanja pa omogoča študentu tudi sprotno razreševanje konfliktnih situacij v njegovem učnem okolju in tudi bolj celostno razumevanje lastne notranje psihične in medosebne dinamike v odnosih.

Za študente SFU Ljubljana

Cena: 70 € (50 min)