Na delavnici Močno me objemi sem pridobil zmožnost se odpreti in izpostaviti ter naučil narediti preklop iz razuma v čustva.