Podporna Online EFT skupina

Ni klasična supervizijska skupina, je mnogo več! Skupina je zaprtega tipa, število udeležencev je omejeno na 9 (tri trojke), srečanja bodo potekala preko skupinskega videoklica.