Raziskave o učinkovitosti na čustva osredotočene terapije

Večina preteklih raziskav se osredotoča na študije končnih rezultatov terapije in procesnih sprememb pri delu s pari, v zadnjem času pa se raziskave intenzivno
usmerjajo tudi v delo s posamezniki in družinami. Raziskave so ves čas v teku in so dosegljive na ogled na spletni strani centra International Center for Exellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT). Na tem mestu bomo navedli le nekaj tistih, ki se navezujejo na delo s pari.

EFT dosega APA standarde kot empirično potrjen pristop. Raziskave znova in znova kažejo bistveno izboljšanje stanja takoj po zaključenem procesu terapije in ohranjanje izboljšanega stanja še leta kasneje (Sexton in dr., 2011).

Raziskave že več kot 30 let potrjujejo učinkovitost EFT terapije pri zmanjšanju partnerske stiske ob oblikovanju močnih in varnih vezi z dolgoročnimi učinki. Opravljene študije vedno znova ugotavljajo pomembno izboljšanje stanja po zaključenem terapevtskem procesu (Wiebe in Johnson, 2016).

Študija, ki vključuje nevroznanstvene podatke iz leta 2013, dokazuje, da EFT intervencije ustvarijo pri partnerjih trajno zadovoljstvo v odnosu, spremenijo vezi v varnejše ter spremenijo način, kako se partnerjevi možgani odzovejo na grožnjo (Johnson in dr. v Brubacher, 2018:4).

Glede na rezultate drugih pristopov dosega EFT odlično kakovost. Meta-analiza je pokazala, da ima EFT spodbudne rezultate in velik vpliv, saj so pari, ki so
bili zaradi zakonske stiske vključeni v proces 10-12 srečanj, poročali o popolnem okrevanju v 70%-73% primerov. O močnem izboljšanju pa je poročalo 90%
parov. Za primerjavo lahko dodamo, da so pari, ki so bili deležni vedenjskih intervencij, poročali le o 35% okrevanju (Johnson in Whiffen, 2003).

Meta-analiza štirih največjih študij pred letom 2000 je prišla do sklepa, da je  imel prvotni pristop EFT s 3 stopnjami in 9 koraki večji učinek kot katerikoli
drug pristop (Johnson, Hunsley, Greenberg in Schindler, 1999).

Devet najbolj metodološko dovršenih študij med leti 1999 in 2018 je bilo vključenih v najnovejšo meta-analizo, ki ponovno dokazuje, da je po zaključenem procesu EFT zadovoljstvo v partnerskem odnosu višje kot pred vstopom v terapijo. Stopnja višjega zadovoljstva se dolgo ohrani. Študija tudi prikaže, kako so raziskave v zadnjih 20 letih dokazale učinkovitost EFT za pare različnih etničnih porekel z različnimi zdravstvenimi in psihičnimi težavami (Beasley in Ager, 2019).

9 študij procesnih sprememb potrjuje procesne spremembe (Furrow, 2011; Greenman in Johnson, 2013), ki ob pomoči povezovalnih dogodkov v terapiji spreminjajo uničujoči učinek dolgotrajne stiske v partnerskem odnosu (Lebow, Chambers, Christensen in Johnson, 2002).

Raziskave kažejo, da po zaključku terapije EFT ne prihaja do poslabšanj, niti pri rizičnih skupinah, kot so starši kronično bolnih otrok (Cloutier, Manion, Walker in Johnson, 2002).

Vir: Rakun Alif Irmina (2020): Na čustva osredotočena terapija: proces sprememb na poti ustvarjanja varne povezanosti med partnerjema. Slovenska revija za psihoterapijo Kairos, 14, 267-291.